Triple Tulip Consultancy

Ontwerpfase

Bevindt u zich nog in de ontwerpfase van uw gebouw en onderneming? Tijdens deze fase kunnen onze experts ter plaatse en op afstand meekijken naar uw ontwerp en ideeën.

Aan- en verkoop

Een brandveiligheidsscan is altijd maatwerk. Elk gebouw heeft een andere gebruiksfunctie en andere eisen vanuit het Bouwbesluit.

Vooronderzoek

Tijdens een vooronderzoek brengen wij uw gebouw in kaart. Denk hierbij aan het opvragen van bouwtekeningen en vergunning.

Toezicht en advies

In de praktijk komen wij vaak tegen dat er bij het oprichten van een gebouw fouten worden gemaakt met grote financiële gevolgen.

Brandveiligheidsonderzoek 

Denkt u aan een volledig brandveiligheidsonderzoek? Met een compleet onderzoek op locatie blijft geen gebied onbekend voor u.

Brandveiligheidsscan

Met een brandveiligheidsscan, uitgevoerd door Triple Tulip Consultancy, krijgt u zekerheid over een brandveilig gebouw.

Triple Tulip Consultancy

Triple Tulip Consultancy v.o.f. is in 2016 opgericht. Eigenaren zijn Hans-Christiaan Hebbes en Ali Ehsan Saritas.

Bekijk direct onze diensten